Call Us for a Talk+359 (2) 4411 243

A4E stands for Analytics for Everyone

Новини

Останете информирани

Към Новини

19/06

2017

  Бостънска матрица за малък и среден бизнес

  Новите приложения от А4Е повишават ефективността на ресторантьорския бизнес, както и на управлението на клиентско и продуктово портфолио.

  Нова серия от аналитични приложения, базирани върху Бостънската матрица и насочени към малкия и среден бизнес са най-новите попълнения в маркетплейса на А4Е – аналитичен стартъп, който свързва потребители и доставчици на аналитични решения.

  a4MenuEngineering, a4ProductPortfolio и a4ClientOptimization утилизират принципите на матрицата, създадена от Бостънската консултантска група, известна още като Бостънска матрица или матрица на растежа. Новите приложения са мощен инструмент за повишаване на бизнес резултатите, благодарение на ясната информация за представянето на всеки един продукт или клиент, както по отношение на общите продажби, така и като генерирана печалба. Те визуализират данните по начин, който ги превръща в основа за взимане на решения в сферата на рекламни кампании, замяна/изключване на продукти или клиенти, ценова политика, продуктово позициониране. Резултатът обикновено е увеличаващи се печалби, популяризиране на бранда и предлаганите продукти.

  Бостънската матрица е доказан във времето подход за стратегическо планиране и управление на групи от продукти или клиенти. Новите приложения на А4Е ускоряват и улесняват работата с нея като предлагат автоматизиран импорт и обработка на данните, ясна визуализация, която помага за локализирането на продуктите в матрицата, както и проследяването на техния път в минали периоди. Адаптивните и умни съвети, които са фино настроени според бизнес вертикалата в която се ползва матрицата, допълнително подпомагат потребителя във взимането на информирани и далновидни решения.

  Създадени за нуждите на бизнеси, управляващи продуктово или клиентско портфолио, новите приложения на А4Е дават възможност за степенуване по важност и потенциал, на база на критерии като продажби, популярност, принос към печалбата. Подобно степенуване осигурява стабилна база за взимане на информирани решения с голям потенциал за увеличаване на пазарното присъствие и осигуряване на конкурентно предимство.

  a4MenuEngineering, a4ProductPortfolio и a4ClientOptimization допълват стратегията на А4Е, която има за цел да предложи достъпни за малкия и средния бизнес аналитични решения, с които да осигури основа за ръст на бизнес ефекивността. Те се нареждат до вече съществуващите приложения за прогнозиране на продажби в секторите търговия на дребно, ресторантьорство, кафетерии, сладкарници, продажба на мебели и дистрибуция.

  Към Новини

  We build affordable, advanced, analytical solutions that improve business efficiency.

  We Provide Marketplace for You.

  See More At

  A4E Marketplace