Call Us for a Talk+359 (2) 4411 243

A4E stands for Analytics for Everyone

Новини

Останете информирани

Към Новини

13/04

2018

Оценяване на кредитен риск като услуга от A4E

Минимална първоначална инвестиция и поддръжката на много скор карти са сред ключовите възможности на a4Lending

Аналитичният стартъп А4Е представи най-новото си решение – оценка на кредитен риск като услуга. Решението е разработено, за да подпомогне небанкови финансови институции като лизингови дружества, телеком оператори и компании за микрокредитиране при оценката на своите потенциални клиенти. За да отговори на техните бизнес потребности, a4Lending поддържа множество скор карти, предлага възможност за избор на различни стратегии за кредитен риск и последно по ред, но не и по значимост – подпомага кредитните инспектори като осигурява фактическо основание за предоставената оценка на платежоспособността (скор) на даден кандидат. Всичко това се случва за време по-малко от 5 секунди!

Най-важното предимство на a4Lending е възможността му да автоматизира решенията за отпускане на кредит, което дава възможност на кредитиращите компании да обработят голям обем от заявки. От друга страна, оценката на кредитен риск като услуга може да спести огромни разходи по разработването на устойчиво софтуерно решение, комбинирано с качествен аналитичен модел. Към това трябва да се добави, че в същото време a4Lending може да бъде персонализиран, според индивидуалните потребности на неговите потребители.

Решението може да предложи кредитен скор без натрупани исторически данни и ще работи още по-добре, когато такива бъдат акумулирани. Аналитичният модел зад a4Lending може да бъде обновяван на всеки 2 седмици, така че скор картата да бъде винаги актуална. Алгоритмите, разчитащи на изкуствен интелект осигуряват на бизнеса гъвкавост и го правият адаптивен към нови пазарни условия, както и ускоряват навлизането на нови пазари.

Научете повече за a4Lending

Към Новини

We build affordable, advanced, analytical solutions that improve business efficiency.

We Provide Marketplace for You.

See More At

A4E Marketplace