Call Us for a Talk+359 (2) 4411 243

A4E stands for Analytics for Everyone

Новини

Останете информирани

Към Новини

COVID-19 в актуални данни

Създадохме 10 табла с най-важната информация, които се обновяват 3 пъти дневно

Вижте графичното табло на А4Е сега.

Експлозията на COVID-19 е на първо място човешка трагедия, засягаща стотици хиляди хора по цял свят. Световната здравна организация вече обяви глобална пандемия, която се разраства толкова бързо, че само за часове всяко късче информация по темата вече не е актуално.

Като експерти в работата с данни и с ясното съзнание за нуждата от актуална, точна и надеждна информация, ние в A4Everyone създадохме табла с графични данни за разпространението на COVID-19. За целта използвахме източници на данни на Центъра за системни науки и инженеринг към Университета Джон Хопкинс в САЩ. Тези източници обединяват данни от Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, здравните министерства на Китай, Сингапур, Хонгконг, Канада, Австралия и още много други.

Подготвихме 10 отделни табла с информация (управляват се с контролер долу, вляво), които се обновяват 3 пъти дневно и представят:

  • Развитието на болестта в България
  • Общо случаи в цял свят от 20 януари 2020 г. насам
  • Развитие по държави по дни
  • Карта на света с разпространението на COVID-19
  • Карта на Европа с разпространението на COVID-19
  • Брой на нови събития по ден и по държава
  • Динамика на смъртността по ден и по държава
  • Дял на отделните региони и държави в общия брой случаи на COVID-19
  • Детайлни данни по ден в табличен вид
  • Детайлни данни по ден и по държава в табличен вид

Това усилие беше провокирано от нуждата да следим развитието на болестта ден по ден, както в България, така и в другите страни. Следим множество показатели като: брой потвърдени случаи, нови случаи за деня, възстановени пациенти, починали пациенти, процент смъртност, като за всички тях разполагаме с времеви редове, проследими по региони, държави и общо за света. Освен под формата на интерактивни графики, предоставяме данните и в табличен вид, готов за ползване от заинтересованата аудитория.

В интерактивните карти на Европа и света много лесно могат да се следят държавите и регионите със силни огнища на заразата, както по отношение на брой инфектирани, така и на брой починали лица.

Поради различните по вид и мащаб приложени политики и мерки за ограничаване на заразата, процентът на смъртност (дял на починалите от всички заболели) е един от най-важните показатели, които следим във времето - отново по страни и общо за света. Възможно е този процент да нараства във времето, поради това че в момента по-голямата част от случаите са неприключили и за тях все още не знаем какъв ще е изходът (като възстановени или починали пациенти). От друга страна, процентът смъртност се влияе в голяма степен и от обхвата на тестването на населението, който е различен в различните държави (повече тествани пациенти означава повече открити леки случаи, които ще приключат с възстановяване и следователно по-нисък процент на смъртност).

В A4Everyone сме наясно, че в моменти като този сме длъжни да защитим нашите служители, партньори и клиенти и по тази причина вече работим дистанционно, а директните срещи са преустановени. Продължаваме да обслужваме нашите клиенти като ги подкрепяме с всичко необходимо, за да посрещнат предизвикателствата на бързо променящата се среда и рисковете, произтичащи от това. Съветваме подобни политики да бъдат приложени от всички фирми и институции с цел намаляването на скоростта на разпространение.

„Надяваме се в този час всички да проявят солидарност и подкрепа както към близките и приятелите си, така и към всички останали членове на обществото. Този момент показва пределно ясно колко тясно сме свързани и че разделението на човечеството е по-скоро в нашето съзнание, а не в реалния свят.

Молим се за всички засегнати!“

Христо Хаджичонев

Към Новини

We build affordable, advanced, analytical solutions that improve business efficiency.

We Provide Marketplace for You.

See More At

A4E Marketplace